Poskytnutím svých osobních údajů nám udělujete souhlas k jejich předání – bude-li to nutné a vhodné – podle zásad uvedených v tomto dokumentu.

O čem tyto zásady pojednávají?

Tyto zásady ochrany osobních údajů informují o používání vašich osobních dat, která jsou shromažďována při návštěvě našich webových stránek.

Zásady platí pro většinu našich stránek, někde však mohou být mírně upravené.  Pokud bude mít některý z našich webů jiné zásady ochrany osobních údajů, budete na to upozorněni.  Při procházení různých našich webů doporučujeme se podívat na jejich konkrétní zásady – nespoléhejte na to, že jsou podmínky všude stejné.

Účely sběru dat

Jedním z cílů našeho webu je informovat uživatele, kdo jsme a co děláme. Osobní údaje (jména, adresy, telefonní čísla a email) sbíráme a používáme, abychom vám mohli lépe poskytnout požadované služby nebo informace. Vaše osobní údaje nám umožňují:

  • reagovat na vaše dotazy a žádosti
  • zpracovat vaše objednávky nebo žádosti
  • spravovat dokumentaci nebo jinak plnit své závazky vůči vám
  • předvídat a řešit problémy u dodávek zboží nebo služeb
  • vytvářet produkty nebo služby podle vašich potřeb.

Abychom naše služby mohli optimalizovat, můžeme vaše osobní údaje použít pro účely přímého marketingu.

Samozřejmě respektujeme vaše soukromí a tak budeme vaše osobní údaje k tomuto účelu používat pouze tehdy, pokud jste si toho vědomi.

V případě potřeby si k tomu navíc vyžádáme váš souhlas.

A pokud budete kdykoli chtít využití údajů pro uvedené účely zastavit, kontaktujte nás podle dále uvedených pokynů.

Jejich využití zastavíme, jakmile to bude rozumně možné.

Kromě toho budou shromážděné osobní údaje příležitostně poskytnuty vybraným partnerům, případně i mimo Hospodářský evropský prostor (EHP).

K tomu dochází v rámci služeb, které vám na stránkách nabízíme.

Jde příklad o situaci, kdy je některý z našich počítačových serverů umístěn v zemi mimo EHP nebo se tam nachází některý z našich poskytovatelů služeb.

Tito partneři nebudou vaše osobní údaje používat k jiným účelům, než na čem jsme se s nimi dohodli.

Shell po těchto partnerech požaduje, aby zajistili odpovídající ochranu dat a tím i vašich osobních informací.

Respektujeme vaše osobní údaje a snažíme se jejich ochranu zajistit i při zaslání mimo EHP.

Pokud navíc využíváte našich služeb ze země mimo EHP, tyto informace vám mohou rovněž být zasílány mimo uvedený prostor.

S výjimkou situací uvedených v těchto zásadách nebudeme žádné osobní údaje poskytovat bez vašeho svolení, pokud k tomu nebudeme povinni ze zákona (např. v rámci vyšetřování a prevence trestné činnosti), nebo pokud to nebude nezbytné k ochraně našich práv, majetku nebo osobní bezpečnosti nás, našich uživatelů a zákazníků či jiných osob.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudeme používat k žádnému z účelů, které si nepřejete, pokud jste to uvedli při odesílání těchto údajů nebo tak učiníte později.

Shromažďování neosobních údajů

Můžeme automaticky shromažďovat vaše neosobní informace, např. typ internetového prohlížeče nebo z jakých stránek jste na naše stránky zavítali. Vámi poskytnuté údaje (například věk a město bydliště) můžeme také zpracovat v souhrnné formě. Z těchto informací nelze zjistit vaši totožnost. Cílem je zlepšování služeb na našem webu.  Tyto neosobní nebo agregované údaje můžeme čas od času poskytnout jiným subjektům.

 

Komunikace s uživateli

Zajímají nás vaše názory a budeme vděční za zpětnou vazbu od našich zákazníků a návštěvníků. Proto jsme pro vás zřídili diskusní skupiny, možnosti zaslání připomínek z formuláře nebo emailem, fórum i chat. Pokud tento web bude nabízet možnost chatu, vývěsky, diskusní skupiny atd., můžeme z nich shromažďovat vámi uvedené osobní údaje.  Tyto informace budou opět použity v souladu s těmito zásadami osobních údajů. Nemůžeme však samozřejmě ručit za využití či zneužití takto poskytnutých dat jinými osobami.  Doporučujeme proto dávat pozor, jaké osobní údaje tímto způsobem zveřejňujete.

 

Aktualizace vašich informací

Naším cílem je mít o vás co nejpřesnější informace. Pokud byste chtěli zkontrolovat, změnit nebo odstranit poskytnuté údaje, kontaktujte nás podle dále uvedených pokynů.

 

Zabezpečení osobních údajů

Ceníme si vašich osobních údajů, a proto zajistíme jejich odpovídající ochranu. K ochraně těchto dat před nepovolanými osobami a zneužitím jsme zavedli potřebná technická opatření a zásady a tyto budeme podle potřeby a vývoje techniky aktualizovat.

 

Použití osobních informací, které jste poskytli na jiných webových stránkách

Na našich stránkách můžete najít odkazy na jiné weby, nebo se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím odkazu odjinud.  Jak jistě chápete, nemůžeme nést odpovědnost za ochranu soukromí a postupy jiných webových stránek.  Obsah takových stránek podléhá podmínkám použití a dalším pokynům a informacím o ochraně osobních údajů jejich autorů.

Doporučujeme zkontrolovat zásady navštívených stránek a seznámíte se se svými právy a závazky, zejména pokud z nich odesíláte nějaké informace.  S připomínkami a dotazy k cizím stránkám se prosím obracejte na jejich vlastníka nebo provozovatele.

 

Zásada použití souborů cookie

Termín „cookie“ v tomto textu znamená soubory cookie a jiné podobné technologie, na které se vztahuje směrnice EU o ochraně osobních údajů v elektronických sděleních.

  • Co je soubor cookie?

Cookie jsou malé datové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače nebo jiného přístroje.  Cookies usnadňují prohlížeči cestu po webových stránkách. Samy o sobě nemohou shromažďovat žádné informace ani soubory uložené v počítači.

Pokud navštívený webový server umí pomocí prohlížeče číst uložené cookie, může webové stránky upravit podle potřeb uživatele. K zajištění ochrany vašeho soukromí prohlížeč nechá serveru „nahlédnout“ pouze do těch cookie, které vám server sám zaslal.

  • Proč používáme soubory cookie?

Abychom se seznámili se způsobem, jakým používáte materiály na našich stránkách a mohli vám zpříjemnit poskytované služby.

Cookie si pamatují typ použitého prohlížeče i nainstalovaných prohlížečů v počítači. Jsou v nich uloženy také údaje o vašem nastavení (jazyk a region), a při vaší další návštěvě se naše stránky tomuto nastavení přizpůsobí. Cookie vám také umožní hodnocení kvality stránek a zasílání připomínek.

Některé z našich cookie platí pouze do zavření prohlížeče, jiné v počítači zůstávají déle.

  • Jak se používají cookie jiných subjektů?

U některých z funkcí v rámci našich stránek používáme služby jiných firem, například u videa z YouTube (ať už je soubor vložen do naší stránky nebo je zde odkaz na YouTube). Tato videa nebo odkazy (a jakékoli jiné materiály jiných firem) mohou obsahovat cookie těchto firem; zásady jejich použití najdete na jejich webových stránkách.

  • Jak mohu odmítnout a odstranit soubory cookie?

Žádné naše cookie o vás nebudou shromažďovat osobní údaje.

Přesto můžete naše cookies (od Shellu i jiných firem) odmítat nebo blokovat, pokud upravíte nastavení prohlížeče.

Další informace najdete v nápovědě k vašemu prohlížeči.

Pozor, většina prohlížečů cookie automaticky přijímá; pokud toto nechcete, budete tyto soubory muset aktivně mazat nebo blokovat.